ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

8 July 2023

മൂക്കുത്തിയുടെ രഹസ്യം

മൂക്കുത്തിയുടെ രഹസ്യം

പുരാതന ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൽ ഭൂമീദേവിയുടെ തന്നെ പ്രതീകമായ പാർവ്വതിയോടുള്ള ആദരവായാണ് സ്ത്രീകൾ മൂക്കുത്തിയണിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് രാജ്ഞികൾ, മന്ത്രി പത്നിമാർ, ധനികരായ സ്ത്രീകൾ എന്നിവർ അവരുടെ ധനസ്ഥിതിയനുസരിച്ചു മുത്തുകൾ, പവിഴങ്ങൾ, രത്നകല്ലുകൾ എന്നിവ പതിച്ച മൂക്കുത്തികളും സാധാരണക്കാർ വെള്ളികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മൂക്കുത്തികളും അവരരുടെ ആഢ്യത്തത്തിന്റെയും, സംസകാരത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായും വിവാഹ പ്രായമായതിന്റെയും, വിവാഹചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായും വ്യത്യസ്ത തരം രൂപങ്ങളിലുള്ള മൂക്കുത്തികളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആ രീതി ഇന്നും കാലങ്ങളും, ദേശങ്ങളും, രാജ്യങ്ങളും കടന്ന് നിലനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഇത് ഒരു ഫാഷൻ ആഭരണം കൂടിയാണ്. 

മൂക്കുത്തിയുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ്, 4000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള രേഖകളിൽ മധ്യേഷ്യയിലാണ് ഈ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയതെന്നും പിന്നീട് 1500 വർഷങ്ങളോടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡപ്രദേശത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ കുടിയേറിയതോടെ മൂക്കുത്തി ഇന്ത്യയിലും പൂർവേഷ്യയിലും വ്യാപിച്ചു എന്നുമാണ്. 

ഭാരതീയ ആയുർവേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൂക്കിന്റെ ഇടതുവശത്തെ ഭാഗം കണക്കാക്കുന്നത്. മൂക്കിന്റെ ഇടതു ഭാഗം സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാരം മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിനോടനുബന്ധിച്ചു ധാരാളം നാഡികൾ ഉണ്ട്. ഇടതു മൂക്ക് കുത്തുമ്പോൾ ഈ നാഡികളെ സ്വാധീനിച്ച് വയറും ഗർഭപാത്രവും കൂടുതൽ കരുത്താകുകയും തന്മൂലം സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ വേദനയും പ്രസവവേദനയും കുറയുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശുക്രന്റെ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്കും ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ അനുകൂല ഭാവത്തിൽ ജനിച്ചവരുമായ സ്ത്രീകൾക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനും, ഐശ്വര്യത്തിനും ജീവിതപുരോഗതിക്കും ഇത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്.

No comments:

Post a Comment