ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

17 July 2023

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധവും, പുരാതനവുമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധവും, പുരാതനവുമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

01] കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ

1 പഴവങ്ങാടി ഗണപതി കോവിൽ

2 കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രം

3 മധൂർ വിനായക ക്ഷേത്രം

4 മള്ളിയൂർ വിനായക ക്ഷേത്രം

5 ഇടപ്പള്ളി ഗണപതി ക്ഷേത്രം

6 സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഗണപതി ക്ഷേത്രം

7 കക്കാട് മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം കുന്നംകുളം 🙏🏼🙏🏼

02] കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധവും പുരാതനവുമായ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ

 1 വൈക്കം മഹാദേവക്ഷേത്രം

2 തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം

3 ഏറ്റുമാനൂർ ശിവക്ഷേത്രം

4 തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരക്ഷേത്രം

5 കൊട്ടിയൂർ ശിവക്ഷേത്രം

6 ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം

7 കോഴിക്കോട് തളി ക്ഷേത്രം

8 ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം തിരുവനന്തപുരം

9 തൃപ്പങ്ങോട് ശിവക്ഷേത്രം മലപ്പുറം

10 കണ്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം മാവേലിക്കര

03] കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ

1 ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം

2 തിരുനെല്ലി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

3 തിരുവല്ല ശ്രീവല്ലഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

4 തൃപ്പൂണിത്തുറ പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രം

5തൃച്ചിറ്റാറ്റ് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രം

6 വർക്കല ജനാർദ്ദനസ്വാമി ക്ഷേത്രം

7 തൃക്കൊടിത്താനം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

8 തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദക്ഷേത്രം

9 അനന്തപുരം തടാക ക്ഷേത്രം കാസർകോട്

10 തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രം

04] കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

1 ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

2 ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം

3 അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിക്ഷേത്രം

4 തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

5 തിരുവാർപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

6 തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രം

7 നെയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

8 മാവേലിക്കര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

9 തൊടുപുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം

10 മലയിൻകീഴ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം 

11 തൃശൂർ തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രം

05] കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങൾ

1 ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

2 പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

3 ഉദയനാപുരം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം

4 കിടങ്ങൂർ മുരുക ക്ഷേത്രം

5 പെരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ഷേത്രം

6 ഇളംകുന്നപ്പുഴ സുബ്രമണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

7 പന്മന സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

8 ചെറിയനാട് മുരുക ക്ഷേത്രം

9 ഉള്ളൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ
സ്വാമിക്ഷേത്രം 

10 പെരളശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

06] കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തവും പുരാതനവുമായ ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങൾ

1 ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം

2 പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ക്ഷേത്രം

3 തകഴി ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം

4 ശാസ്താംകോട്ട അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം

5 അച്ചൻകോവിൽ ക്ഷേത്രം 

6 കുളത്തൂപ്പുഴ ക്ഷേത്രം

7 ആര്യങ്കാവ് ക്ഷേത്രം

8 ചമ്രവട്ടം ക്ഷേത്രം

9 തിരുവുള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രം

10 എരുമേലി ക്ഷേത്രം

07] കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

1 കന്യാകുമാരി ദേവിക്ഷേത്രം

2 ചെങ്ങന്നൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

3 കുമാരനല്ലൂർ ദേവീക്ഷേത്രം

4 ചോറ്റാനിക്കര ദേവി ക്ഷേത്രം

5 ചേർത്തല കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം

6 ഹേമാംബിക ക്ഷേത്രം പാലക്കാട്

7 അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം കണ്ണൂർ

8 പാറമേക്കാവ് ദേവി ക്ഷേത്രം

9 കാടാമ്പുഴ ദേവി ക്ഷേത്രം

08] കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങൾ

1 കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം

2 പനയന്നാർകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

3 ലോകനാർകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

4 തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ദേവി ക്ഷേത്രം

5 ചെട്ടികുളങ്ങര ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം

6 മലയാലപ്പുഴ ദേവി ക്ഷേത്രം

7 മാടായിക്കാവ് ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രം 

8 ചിറ്റൂർ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം 

9 ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം

10 ഊരകം ക്ഷേത്രം തൃശ്ശൂർ


No comments:

Post a Comment