ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 December 2020

ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ശാസ്ത്രീയതയും

ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ശാസ്ത്രീയതയും

നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ സ്ത്രീകൾ എടുക്കുന്ന വൃതം ആണ് തിരുവാതിര.
മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശ്ശനവും ഒട്ടനവധി ചടങ്ങും പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രകൃതിയായി ബന്ധം ഉണ്ട് എല്ലാ ആചാരങ്ങൾക്കും.

ഈ തിരുവാതിര അനുഷ്ടാനത്തിലൂടെ നല്ല ദാമ്പത്യം, ശരീരസുഖം, ഉഷ്ണ രോഗം. തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി അസുഖങ്ങൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. അശ്വതി തുടങ്ങി തിരുവാതിര വരെയാണ് തിരുവാതിര വൃതം. സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ ഉഷ്ണരോഗ സാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാൽ വൈദ്യപരമായി ഒരു ചികിൽസ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്..

പ്രകൃതി തണുക്കുമ്പോൾ ശരീരം ചൂടാകാതിരിക്കാൻ ആണ് ഈ വൃതത്തിന്റെ പ്രതേകത...

ആറ് തരം ' കിഴങ്ങുകൾ പുഴുക്ക് കഴിക്കുന്നു, കൂവ പൊടി കൊണ്ട് അട, പുട്ട്, കറുക്ക് എന്നിവ കഴിക്കുന്നു ശരീരം തണുക്കാന്നും അൾസർ പോലുള്ള അസുഖത്തിനും ഇവ ഉത്തമ ചിക്കിൽസയാണ്.

ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒന്നിച്ച് ഇരുന്ന് കൈ കൊട്ടികളി കാണുകയും 101 വെറ്റിലയും കളിയടക്കയും മുറുക്കുന്നു, ഇത് ശരീരത്തിലെ രക്തശുദ്ധിക്കും., കഫജന്യരോഗം മാറാൻ ഉത്തമം....., പിന്നെ.....

തിരുവാതിരക്കളി കൈയ്യടിക്കുമ്പോൾ രക്തചക്രമണം കുടുന്നു,
ലാസ്യ രൂപമായ തിരുവാതിര കളിയും വായ്ക്കുരവയും. (ശബ്ധം) കുമ്മിയടിയും (കാലിന് ബലം) സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ സർവ്വനാഡീവ്യൂഹങ്ങൾക്കും ഗർഭ പാത്രത്തിനും ആരോഗ്യം നൽക്കുന്നു.....

നേരം പുലരുമ്പോൾ ഉള്ള കുളത്തിലെ കുളി ശരീരോഷ്മാവ് ക്രമപെടുത്തുന്നു...

മഞ്ഞളുതേച്ച കുളി ശരീരത്തിലെ അണുബാധ ഇല്ലാതാക്കുന്നു....
ഇത്തരത്തിൽ ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങൾ നോക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് യവ്വനം നിലനിൽക്കുകയും നല്ല ദാമ്പത്യം ഉണ്ടാകുകയും ഭർത്താവ് ശാരീരികമായും മാനസ്സികമായും പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു...

വിഷുവിന് കണികാണുന്ന കൊന്നപൂ പ്രത്യേകത, പ്രകൃതിയിൽ 37 ഡിഗ്രി ചൂടു കൂടുമ്പോൾ കൊന്ന പൂക്കും.. ഇതാണ് പ്രത്യേകത... (അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല )
പ്രകൃതിയിൽ ബിലുറൂബിൻ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൂക്കളും പഴങ്ങളും മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും... ചക്ക, മാങ്ങ, വെള്ളരിക്ക തുടങ്ങിയവയാണ് കണി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്...

കാർഷികമായ പ്രത്യേകതയും ആചാരങ്ങളും കേരളത്തിൽ പ്രധാനമാണ്..

അരി ഉപേക്ഷച്ച് ഗോതമ്പ് കഴിച്ച് വൃതം നോക്കിയാൽ മോക്ഷം കിട്ടും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ നാടാണ് ഇത്.. നോർത്തിൽ എല്ലാവരും മോക്ഷം കിട്ടേണ്ടവർ അല്ലെ?
യുക്തിയില്ലാത്ത ചിന്തകൾ...

കൃഷ്ണനും, ശിവനും, പാർവ്വതിയും എല്ലാം, മനുഷ്യനന്മക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിഷുവായാലും ഓണമായാലും.
തിരുവാതിര ആയാലും ഒന്നോർക്കുക..
തണവിൽ ഷവറിൽ കുളിച്ച്, നോൺ വെജ് കഴിച്ച് ഹീലുള്ള ചെരിപ്പും ധരിച്ച് നടക്കുന്നവർ തിരുവാതിര ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക.. ശിവനെയല്ല. സ്വന്തം ശരീരം. നീർകെട്ടും പിന്നീട് നിത്യരോഗിയായി മാറാം..

ചിട്ടപോലെ അനുഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലങ്കിൽ നല്ല ഒരു പ്രേക്ഷകയാക്കുക...

എല്ലാവർക്കും തിരുവാതിര ആശംസകൾ...

No comments:

Post a Comment