ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

14 December 2021

കാക്കയും നിമിത്തങ്ങളും ശകുനങ്ങളും

കാക്കയും  നിമിത്തങ്ങളും ശകുനങ്ങളും

ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ചില സമയങ്ങളും ശകുനങ്ങളും നിമിത്തങ്ങളും നോക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ തലമുറ നിസ്സാരം എന്നു തള്ളിക്കളയുന്ന ആ നിമിത്തങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ചില സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതാണ് വാസ്തവം.

നമ്മളൊക്കെ ഏത് മഴയിലും വെയിലിലും ചൂടിലും തണുപ്പിലും ഒക്കെ കാണുന്ന പക്ഷിയാണ് കാക്ക. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ പൂര്‍വ്വികരുടെ അംശമാണ് കാക്കയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതിനാല്‍ അവരുടെ ഓര്‍മ്മനാളുകളില്‍ കാക്കയ്ക്ക് അന്നമിടുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടുകാലം തൊട്ടേ ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്നും നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടില്‍പുറങ്ങളില്‍ ഒരു കാക്ക നിര്‍ത്താതെ കരഞ്ഞാല്‍ ആരെങ്കിലും വിരുന്നുകാര്‍ വരാനിരിക്കുന്നതിന്‍റെ ലക്ഷണമാണെന്നും, എന്തോ നല്ല സന്ദേശം വരാനിരിക്കയാണെന്നും പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട്.

സർവസാധാരണമായി കാണുന്ന കാക്കയെ അശുഭ സൂചനയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന വരാഹമിഹിരന്റെ ബൃഹത്സംഹിത എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ, നിമിത്തശാസ്ത്രഭാഗത്തു കാക്കകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

യാത്രയ്ക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കാക്കയെ കാണുകയാണെകിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കും. എന്നാൽ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ കാക്ക പറക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതുനോക്കിയും ശകുനം പറയാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വലത്തുനിന്നും ഇടത്തോട്ട് ആണ് കാക്ക പോയത് എങ്കിൽ ധനലാഭവും ഇടത്തുനിന്നും വലത്തോട്ട് ആണ് പോയത് എങ്കിൽ ധനനഷ്ടവും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഫലം പറയുന്നത്.

കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആള്‍ക്കുനേരെ കാക്ക കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറന്നുവന്നാല്‍ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും അതൊരു ദുശ്ശകുനം ആണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ ഒരു കാക്ക മറ്റൊരുകാക്കയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടാല്‍ യാത്ര ശുഭകരമാവുമെന്നും പോകുന്ന കാര്യം മംഗളം ആയി ഭവിക്കും എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ ഒരാളുടെ യാത്രാവേളയില്‍ അയാളുടെ വാഹനം, കുട, ചെരുപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ അയാളുടെ ശരീരം എന്നിവയിൽ കാക്ക തീണ്ടിയാല്‍ യാത്രാവേളയില്‍ അയാള്‍ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാമെന്നുമാണ് ശകുനം പ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസം.

വാഹനം, കുട, ചെരുപ്പ് എന്നിവയ്ക്കുമീതെ കാക്ക കാഷ്ഠിച്ചാല്‍ ഭക്ഷണത്തിന് പഞ്ഞമുണ്ടാവില്ല എന്നും ഇഷ്ടഭക്ഷണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

കാക്ക ദേഹത്ത്‌ കാഷ്ഠിച്ച അനുഭവം മിക്കവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. കാക്ക കാഷ്ഠിച്ച വിഷമത്താൽ കഷ്ടകാലമാണെന്ന്‌ കരുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഭാഗ്യമാണെന്നാണു വിശ്വാസം. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാവും എന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്‌. ഭരണി, കാർത്തിക, തിരുവാതിര, ആയില്യം, തൃക്കേട്ട, പൂരം, പൂരാടം, പൂരുരുട്ടാതി എന്നെ നക്ഷത്രജാതരുടെ ശരീരത്തിൽ കാക്ക കാഷ്ഠിച്ചാൽ അശുഭവും മറ്റുള്ള നക്ഷത്രജാതർക്ക്‌ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉണ്ടാവും എന്ന വിശ്വാസവും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment