ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

30 May 2022

ശിവ ഭക്തനായ ചണ്ടികേശ്വരൻ

ശിവ ഭക്തനായ ചണ്ടികേശ്വരൻ

മിക്ക ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വടക്ക് ഭാഗത്ത് തെക്കോട്ടഭിമുഖമായി ചണ്ടികേശ്വരൻ എന്ന ഉപദേവന്റെ ഒരു സന്നിധി കാണാം.
ഈ ചണ്ടികേശ്വരനെ " ചെകിടൻ സ്വാമി " എന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്തർ കൈ കൊട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി തൊഴുതു പ്രാർഥിക്കുന്നു .

എന്നാൽ ആരാണീ ചണ്ടികേശ്വരൻ ??

എന്തിനാണ് കൈ കൊട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പ്രാർഥിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ പൊരുൾ പലർക്കും അറിയില്ല. ചണ്ടികേശ്വരന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വിജാര ശർമ്മൻ എന്നാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ചിന്തയും മുഴുവൻ ശിവമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജാര ശർമ്മനെ ശിവ പിത്തൻ (ശിവ ഭ്രാന്തൻ ) എന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.

എന്നിട്ടും വിജയശർമ്മന്റെ അന്ധമായ ശിവ ഭക്തി നാൾക്കു നാൾ വർധിച്ചതല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല. ഈ മഹാൻ നിത്യവും ആറ്റിലെ മണ്ണെടുത്ത് ശിവലിംഗമുണ്ടാക്കി അതിൽ കുടം കണക്കിന് പാൽ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു.
കാലപ്പഴക്കത്തിൽ പശുക്കൾ സ്വയം വിജാരശർമ്മന്റെ അടുത്തെത്തി പാൽ ചുരത്തി തുടങ്ങി .
നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ പാൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി വിജാരശർമ്മന്റെ പിതാവിനടുത്തെത്തി... മകന്റെ പ്രവർത്തിയരിഞ്ഞു കുപിതനായ പിതാവ് വിജാര ശർമ്മനെ ഒരു വടികൊണ്ട് അടിച്ചു.

 എന്നാല്‍ വിജാര ശർമ്മൻ പിതാവിന്റെ താഢനമേറ്റിട്ടും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ശിവ ഭക്തിയിൽ ലീനനായി തന്റെ പൂജയിൽ തന്നെ വ്യാപൃതനായി ഇരുന്നു. ആ സമയം ശിവന്റെ അഭിഷേകത്തിനായി എടുത്തു വച്ചിരുന്ന പാൽക്കുടം പിതാവിന്റെ കാൽ 
തട്ടി മറിഞ്ഞു. പാല് മുഴുവൻ നിലത്തു പോയി. ഇത് കണ്ടു കോപിഷ്ടനായ വിജാര ശർമ്മൻ ഒരു വടി എടുത്തു പിതാവിന്റെ കാലിൽ അടിച്ചു. ആ വടി ഒരു മഴുവായി മാറി. അത് പിതാവിന്റെ കാലുകളെ വെട്ടി .

കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയ ആ സന്ദർഭത്തിൽ, വിജാര ശർമ്മന്റെ തീവ്ര ഭക്തിയിൽ സംപ്രീതനായ ശിവൻ, ഉമാ മഹേശ്വര രൂപത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് വിജാരശർമ്മനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി.
എന്നിട്ട് തന്റെ ജടയിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന കൊന്നമാലയും വിജാരശർമ്മനെ അണിയിച്ചു. അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, താൻ കുടി കൊള്ളുന്ന ഇടത്തൊക്കെ തന്നെ പൂജിക്കുവാനായി ഒരു സ്ഥിരമായ സ്ഥലവും നൽകി.

വിജാരശർമ്മന്റെ പിതാവിന്റെ കാലുകളും പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലെത്താൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. സദാ ശിവയോഗ ഭക്തിയിലും പൂജയിലും വിജാര ശർമ്മൻ വ്യാപൃനായിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഭക്തർ അദ്ദേഹത്തെ കൈ കൊട്ടി ഉണർത്തി തൊഴുത് പ്രാർഥിക്കുന്നത്.


No comments:

Post a Comment