ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

31 July 2016

വിഗ്രഹത്തിലൂടെയുള്ള ഉപാസനക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലം

വിഗ്രഹത്തിലൂടെയുള്ള ഉപാസനക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലം
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ലോകത്തിൽ ഒരു മതത്തിന്റേയും ആചാര അനുഷ്ടാനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രീയത പരിശോധിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഹൈന്ദവരുടെ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളുടെ പ്രസക്തി പരിശോധിക്കാൻ ശാസ്ത്രലോകം തയ്യാറായി 1994 ൽ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് മഹത്തായ ഒരു യാഗം നടത്തി ആറരകോടി ഡോളർ ചെലവ് ചെയ്താണ് അത് നടത്തിയത് ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ നിന്നും ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ബ്രാഹ്മണരെ പ്രത്യേകം ചാർട്ട് ചെയ്ത വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അത്യന്താധുനികങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ യാഗത്തെ വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി പുജിക്കുന്ന സമയത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആ റ്റോമിക് പവ്വർ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഓരോ വിഗ്രഹത്തിലും സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ അളവും അവർ പരീക്ഷിച്ചു സർപ്പക്കാവിലുള്ള സർപ്പ രാജ്ഞീ വിഗ്രഹത്തിലാണത്രേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ഗണപതി, ശിവലിംഗം എന്നിവയിലും സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിയിച്ചു അതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ചൈതന്യവത്തായി മാറി ഇപ്പോളും പലയിടത്തും പുനരുദ്ധാരണ കർമ്മങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു ക്ഷേത്രം അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരവുമാണ് എന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന പുരോഗമനവാദികൾക്ക് ഇത് കനത്ത പ്രഹരമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അനാചാരങ്ങളും ധൂർത്തും നടക്കുന്നു എന്നതായി പിന്നത്തെ വാദം തെളിവിനായി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ചില അനാസ്ഥകളും ചുണ്ടിക്കാട്ടുന്നു - വിഗ്രഹത്തിലൂടെയുള്ള ആരാധനയെ നിഷേധിക്കുന്ന മതങ്ങൾക്ക് അസഹിഷ്ണുത വളരാൻ തുടങ്ങി - വിഗ്രഹത്തെയല്ല ഹൈന്ദവർ പുജിക്കുന്നത് വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കപ്പെട്ട ഈശ്വരചൈതന്യത്തേയാണ് എന്ന സത്യം ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല - ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ

വിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു
    ..... നമ്മൾ ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനല്ല മറിച്ച് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവിനാണ് പണമടക്കുന്നത് എന്ന് സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുന്നു ഏതും മാദ്ധ്യമത്തിലുടെ മാത്രമേ ചെയ്യാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയു എന്ന സത്യം ആരും ഓർക്കുന്നില്ല പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നാൽ ശരീരം അതിലെ പോഷകത്തെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം എന്ന മാദ്ധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ അരുപവും അദൃശ്യവും ആയ ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും മാദ്ധ്യമത്തിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയൂ ആയതിനാലാണ് വിഗ്രഹത്തിലൂടെയുള്ള ഉപാസനക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലം ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല ആദ്ധ്യാത്മികമായി വേദാന്ത ദർശനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പടവുകൾ ആണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ

No comments:

Post a Comment