ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

1 February 2023

നൂറ്റിയെട്ട് ദുർഗ്ഗാക്ഷേത്രങ്ങൾ

നൂറ്റിയെട്ട് ദുർഗ്ഗാക്ഷേത്രങ്ങൾ

ഗോകർണ്ണം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ പ്രാചീന അറുപത്തിനാല് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നൂറ്റിയെട്ട് ദുർഗ്ഗാലയങ്ങൾ,, പകുതി ഇന്നത്തെ കർണാടകയിലും പകുതി കേരളത്തിലുമായാണ് 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് തൃശൂർ ആണ്, പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത നൂറ്റിയെട്ട് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആയിരുന്ന പോലെ ദുർഗ്ഗാക്ഷേത്രങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്, ഇരുപത് ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തൃശൂർ ഉണ്ട്, ചക്കുളത്തുകാവ്, ആറ്റുകാൽ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നൂറ്റിയെട്ടിൽ ഇല്ല, ചിലർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇതുപോലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചില പ്രാചീന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പേരില്ലന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ വിമർശിച്ചിരുന്നു, പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമെ 108 ൽ ഉണ്ടാകൂ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം AD ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചേര രാജാവായ ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവൻ പണികഴിപ്പിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തതാണ്,
നൂറ്റിയെട്ട് ദുർഗ്ഗാലയസ്തോത്രവും ദുർഗ്ഗ മൂലമന്ത്രവും ഈ ലേഖനത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട്, 

നൂറ്റിയെട്ട് ദുർഗ്ഗാലയങ്ങൾ:

1) ആറ്റൂർ കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം, മുള്ളൂർക്കര, തൃശൂർ

2) അയിരൂർ പിഷാരിക്കൽ ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം, എർണാകുളം

3) ഐങ്കുന്ന് പാണ്ഡവഗിരി ദേവി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

4) അയ്യന്തോൾ കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

5) അന്തിക്കാട് കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

6) ആവണംകോട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രം ,ആലുവ, എർണാകുളം

7) അഴകം ദേവി ക്ഷേത്രം, കൊടകര /തൃശൂർ

8) അഴിയൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

9) ഭക്തിശാല ക്ഷേത്രം

10) ചാത്തന്നൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

11) ചെമ്പൂക്കാവ് കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

12 ) ചെങ്ങളത്തുകാവ് ദേവിക്ഷേത്രം, കോട്ടയം

13 ) ചെങ്ങണംകോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട്

14) ചെങ്ങന്നൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

15) വടക്കേ ഏഴിലക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

16) ചേർപ്പ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

17 ) ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രം, കണ്ണൂർ

18 ) ചേർത്തല കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം

19) ചിറ്റണ്ട കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

20 )ചോറ്റാനിക്കര രാജ രാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം, എർണാകുളം

21 ) ചൂരക്കോട്ടുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

22) എടക്കുന്നി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

23) ഇടപ്പളളി അഞ്ചുമന ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, എർണാകുളം

24) എടലേപ്പിള്ളിദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം, നന്ദി പുരം, തൃശൂർ

25) എടയന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

26) എളുപ്പാറ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

27) ഇങ്ങയൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

28) ഇരിങ്ങോർക്കാവ്, പെരുമ്പാവൂർ, എർണാകുളം

29) കടലശേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

30 ) കടലുണ്ടി ദേവിക്ഷേത്രം

31) കടമ്പേരി ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

32) കാടാമ്പുഴ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

33) കടപ്പൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

34) കാമേക്ഷി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

35 ) കണ്ണന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

36 ) ദേവി കന്യാകുമാരി

37) കാരമുക്ക് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

38) കാരയിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

39) മയിൽപ്പുറം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

40) കരുവലയം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

41) കാപീട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

42) കടലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

43) കാട്ടൂർ ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

44) വേങ്ങൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

45) കിടങ്ങോത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

46) കീഴഡൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

47) വിളപ്പായ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

48) കൊരട്ടി ചിറങ്ങര ദേവി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

49) വയക്കൽ ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

50 ) വിളയംകോട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

51) കോതകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം 

52 ) കുമാരനെല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

53) കുറിഞ്ഞിക്കാവ് ദുർഗക്ഷേത്രം

54) കുട്ടനെല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

55) മാങ്ങാട്ടുക്കാവ്, ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

56) വിരണ്ടത്തൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

57) മടിപ്പെട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

58) മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം, ഇടുക്കി

59) മാണിക്യ മംഗലം കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം, കാലടി, എർണാകുളം

60 ) മറവഞ്ചേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

61) മരുതൂർ കാർത്യായനി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

62 ) മേഴക്കുന്നത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

63) കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക സരസ്വതി ക്ഷേത്രം

64 ) മുക്കോല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

65) നെല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

66) നെല്ലുവായിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

67) ഞാങ്ങാട്ടിരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, പാലക്കാട്

68) പാലാരിവട്ടം രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം, എർണാകുളം

69) പന്നിയങ്കര ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

70 ) പന്തല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

71) പത്തിയൂർ ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം ,ആലപ്പുഴ

72) ചേരനെല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

73) പേരൂർക്കാവ് ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

74 പേരണ്ടിയൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

75) പിഷാരിക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

76) പോത്തന്നൂർ ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

77) പുന്നാരിയമ്മ

78) പുതുക്കോട് അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രം

79) പുതൂർ ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

80 ) പൂവത്തശ്ശേരി ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

81) ഋണനാരായണം ദേവിക്ഷേത്രം

82) ഭക്തിശാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

83) ശിരസിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം

84 ) തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

85) തത്തപ്പള്ളി ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

86) തെച്ചിക്കോട്ടുക്കാവ് ദുർഗ്ഗ

87) തേവലക്കോട് ദേവിക്ഷേത്രം

88) തിരുക്കുളം ദേവി ക്ഷേത്രം

89) തിരുവല്ലത്തൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

90 ) തോട്ടപ്പള്ളി ദേവി ക്ഷേത്രം, തൊട്ടിപ്പാൽ ഭഗവതി, തൃശൂർ

91) തൊഴുവന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

92) തൃച്ചമ്പരം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

93) തൃക്കണ്ടിക്കാവ് ഭഗവതി

94) തൃക്കാവ് ദുർഗ്ഗ

95) തൃപ്പേരി ഭഗവതി

96) ഉളിയന്നൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

97) ഉണ്ണന്നൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

98) ഊരകത്തമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രം, തൃശൂർ

99) ഉഴലൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

100) വള്ളോട്ടിക്കുന്ന് ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

101) വള്ളൂർ ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

102) വരക്കൽ ദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രം

103) കിഴക്കാണിക്കാട് ദേവിക്ഷേത്രം

104) വെളിയന്നൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം

105) വെളുത്താട്ട്വട്ടക്കൻ ചൊവ്വാഭഗവതി ക്ഷേത്രം

106) വെളളികുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം

107) വലിയ പുരം ദേവി ക്ഷേത്രം

108) കുരിങ്ങാച്ചിറ ദേവി ക്ഷേത്രം

നൂറ്റിയെട്ട് ദുർഗ്ഗാലയ സ്തോത്രം

ദുർഗ്ഗാലയങ്ങൾ നൂറ്റെട്ടും ദുഷ്കൃതം ദൂരെ -
നീങ്ങുവാൻ
ദു:ഖം പോക്കേണമെൻ പോറ്റി ദുർഗ്ഗാ -
ദേവി നമോസ്തുതേ
വലയാലയമാദിക്കും തൈക്കാടും കടലായിലും കന്യാകുമാരി കാമേക്ഷി മൂകാംബി ചെറുകുന്നിലും കുമാരനെല്ലൂരു 'കാപീടു ചേരനെല്ലൂരു ചെങ്ങളംതോടിപ്പാളി ഇടപ്പള്ളി പേരൂർക്കാവ് മയിൽപ്പുറം വെള്ളിത്തട്ടഴകത്തെന്നും ചാത്തന്നൂർ നെല്ലുവയിലും അന്തിക്കാട് പണങ്ങോട് അയ്യന്തോളയ്യകുന്നിലും കടപ്പൂരുഴലൂരെന്നും ചൊല്ലാം പുന്നാരിയമ്മയും കാരമുക്കു മടക്കുന്നിചെമ്പൂക്കാവിടനാടുമേ
പൂവ്വത്തശ്ശേരി ചേർപ്പെന്നും കുട്ടനെല്ലൂരു ചേർത്തല വെള്ളിക്കുന്നെന്നു ചൊല്ലുന്നു
വെണ്ടൂർ മാണിക്യ മംഗലം വിളിപ്പാ വിളിയന്നൂരും വെളിയങ്കോട് വിടകൊടി ഈങ്ങയൂരുമിടപ്പെറ്റ കുട്ടലും കരുമാപ്പുറചെങ്ങണ പോത്തന്നൂർ വയക്കൽ
പന്തല്ലൂരു പന്നിയങ്കര എഴിലക്കരതേണൂർ മറവഞ്ചേരി ഞാങ്ങാട്ടിരി കണ്ണണൂർ കാട്ടൂർ പിഷാരി ചിറ്റണ്ടചോറ്റാനിക്കര രണ്ടിലും
തിരുക്കുളം കിടങ്ങോത്ത് വിരണ്ടാട്ടൂർ ശിരസിലും പേരച്ചന്നൂര് മാങ്ങാട്ടൂർ തത്തപ്പള്ളി വരക്കലും കരിങ്ങാച്ചിറ ചെങ്ങന്നൂർ തൊഴാനൂരു കൊരട്ടിയും
തേവലക്കോടിളപാറ കുറിഞ്ഞിക്കാട്ടുകാരയിൽ
തൃക്കണികാടുമീയിടെ ഉണ്ണൂർ മംഗലമെന്നിവ തെച്ചിക്കോട്ടോലമുക്കോല ഭക്തിയാർ ഭക്തി ശാ കിഴക്കനികാടഴിയൂർ വള്ളൂർ വള്ളൊടി കുന്നിവലയും പത്തിയൂർ തിരുവാലത്തൂർ ചൂരക്കോടെന്നു കീഴഡൂർ ഇരിങ്ങോളം കടമ്പേരി തൃച്ചംബരമിതാദരാൽ
ഋണനാരായണം നെല്ലൂർ ക്രമത്താൽശാല രണ്ടിലും അഷ്ടമി കാർത്തിക ച്ചൊവ്വ
നവമീ വെള്ളിയാഴ്ചയും പതിനാലും തിങ്കൾ മുതൽ സന്ധ്യകാലേ വിശേഷത:

മൂലമന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം'ദും ദുർഗ്ഗായൈ നമ:

അമ്മേ നാരായണ
ദേവി നാരായണ
ലക്ഷ്മി നാരായണ
ഭദ്രേ നാരായണ

No comments:

Post a Comment