ഇതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ശരി അവണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മാത്രം ജിവിതത്തിൽ പകർത്തുക.

27 August 2020

യോഗയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ - 8

യോഗയുടെ ഗുണങ്ങള്‍

ഭാഗം - 8

വിവിധ യോഗാസനമുറകൾ

3. അർദ്ധകടി ചക്രാസനം

നട്ടെല്ലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ചലനങ്ങൾ സുഖകരമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ആസന്നം

ചെയ്യുന്ന വിധം

കാൽപ്പാദങ്ങൾ തറയിലുറപ്പിച്ച് നിവർന്നു നിൽക്കുക. ഇടതു കൈകളും ശരീരത്തിനോട് ചേർത്തു വയ്ക്കുക. വലതുകൈ സാവധാനം വശത്തുകൂടി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ട്ചെവിയോട് ചേർത്തു വയ്ക്കുക. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടു കൊണ്ട് ഇടതുവശത്തേക്ക് തലയും കൈയ്യും ഒന്നിച്ച് താഴ്ത്തികൊണ്ടുവരിക. ഇടതു കൈ അതിനൊപ്പം കാൽമുട്ടിനും താഴേക്ക് താഴ്ത്തുക. പരമാവധി വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ശ്വാസം എടുത്തു കൊണ്ട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരികശ്വാസം വിട്ടു കൊണ്ട് കൈ താഴ്ത്തുകവീണ്ടു ഇടതു കൈ ഉയർത്തി കൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുക

പ്രയോജനങ്ങൾ

നട്ടെല്ലിനെ താങ്ങുന്ന വശത്തെ പേശികൾ ദൃഢമാകുന്നു. കഴുത്തിന്റെ പിരിമുറുക്കം മാറുന്നു. മാറത്തെ പേശികൾക്ക് ദൃഢത വരുന്നു. അരക്കെട്ടിലെ മേദസ്സ് കുറയുന്നു.

4. പൂർണ്ണകടി ചക്രാസനം

അർദ്ധകടിചക്രാസനത്തിൽ ഒരോ കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണ കടിചക്രാസനത്തിൽ രണ്ടു കൈയ്യും മുളിലേക്ക് ഒരേ സമയം ഉയർത്തി ചെയ്യുന്നതാണ് പൂർണ്ണ കടിചക്രാസനം.

ചെയ്യുന്ന വിധം

അർദ്ധകടിചക്രാസനത്തിലേതു പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക.രണ്ടു കൈയ്യും ഒരു പോലെ മുകളിലേക്കുയർത്തുക.കൈവിരലുകൾ പരസ്പരം കൊരുത്തു പിടിക്കുക.രണ്ടു കൈകളും കൂടി ഒരു പോലെ ഒരേ വശത്തേക്ക് പരമാവധി വളച്ചു കൊണ്ടുവരിക.പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്കു വന്നിട്ട് അടുത്ത വശത്തേക്കും ചെയ്തിട്ട് തിരികെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലെത്തുക.

പ്രയോജനങ്ങൾ

അർദ്ധകടിചക്രാസനത്തിലേതു പോലെത്തന്നെയാണ് പൂർണ്ണ കടിചക്രാസത്തിലും ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ

5. പാദ ഹസ്താസനം

യോഗാസനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗുണകരവും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ ഒന്നാണ് പാദ ഹസ്താസനം. ഇത് ആസനങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ചെയ്യുന്ന വിധം

തറയിൽ ഇരുകാലുകളും ഉറപ്പിച്ച് കൈകൾ ഇരുവശത്തും ചേർത്തു വയ്ച്ച്നിവർന്നു നിൽക്കുക. ശ്വാസം ഉളളിലേക്കെടുത്തു കൊണ്ട് (പൂരകം ചെയ്യുക) കൈകൾ ഇരു വശത്തുമായി ചെവികൾക്ക് സമാന്തരമായി കുത്തനെ ഉയർത്തുക. കൈകൾ പരമാവധി പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശരീരം പുറകിലേക്ക് വളച്ചു കൊണ്ടു വരിക.ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് (രേചകം ചെയ്യുക) ശരീരം ഉയർത്തി കൈകൾ സാവധാനം താഴ്ത്തി കാൽമുട്ടുകൾ വളയാതെ രണ്ടു കൈപ്പത്തിയും തറയിൽ അമർത്തി വയ്ക്കുക. തല പൂർണമായും താഴ്ത്തി നെറ്റി കാൽമുട്ടുകളിൽ സ്പർശിക്കുക. 8 മുതൽ 10 നിമിഷം അതേ നില തുടരുക.പൂരകം ചെയ്തു കൊണ്ട് നിവർന്നു വരിക. രേചകം ചെയ്തു കൊണ് കൈകൾ ഇരു വശത്തുകൂടെ താഴ്ത്തി ഇടുക.

പ്രയോജനങ്ങൾ

അരക്കെട്ട്, തുടകൾ, പൃഷ്ഠം, അടിവയർ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ദുർമേദസ്സ് മാറ്റുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ജനനേന്ദ്രിയവ്യൂഹത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഉയരം വർദ്ധിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു.

സായാടിക് രോഗികൾ, ആസ്തമ, അൾസർ, ഉയർന്ന ബി.പി, നട്ടെല്ലിനു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും ഈ ആസനം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല

പാദ ഹസ്താസനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വിപരീതാസനമായ ഉൽക്കടാസനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. ഉൽക്കടാസനം

ഉൽക്കടാസനം എന്നത് രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ സംതുലനത്തിനായി ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.  പാദഹസ്താസനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു നിന്നും രക്തം തലയിലേക്കും കാലുകളിലേക്കും പ്രവഹിക്കുകയാണ്. ഈ രക്തത്തിനെ തിരികെ ശരീര മദ്ധ്യഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉൽക്കടാസനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സാങ്കൽപ്പിക കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് സമമാണ്.

ചെയ്യുന്ന വിധം

കാലുകൾ തറയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. കൈകൾ മുന്നിലേക്ക് കൈപ്പത്തികൾ അഭിമുഖമായി വരത്തക്കവിധം നീട്ടിപ്പിടിക്കുക. കാൽമുട്ടുകൾ വളച്ച് സാങ്കൽപ്പിക കസേരയിലെന്ന പോലെ ഇരിക്കുക. അഞ്ചു നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക.


No comments:

Post a Comment